سایت در حال بازسازی است

اسپرانتو چیست؟

اسپرانتو یک زبان است. زبانی ابداعی، علمی، ادبی، آسان و قوی.

بیشتر بخوانید

پیام سبز‌اندیشان

فصل‌نامه‌ی پژوهشی – فرهنگی چندزبانه‌‌ی فارسی و اسپرانتو

بیشتر بخوانید

پادکست اسپرانتو

پادکست با محتوای متنوع به زبان‌های فارسی و اسپرانتو

بیشتر بخوانید

فیلم سمینار معرفی اسپرانتو

فیلم‌های سمینارهای برگزار شده برای معرفی زبان اسپرانتو

بیشتر بخوانید

فیلم دوره‌های آموزشی

فیلم دوره‌های آموزشی برگزار شده توسط سبزاندیشان

بیشتر بخوانید

مدرسه اسپرانتو

آموزش زبان اسپرانتو به زبان‌های مختلف دنیا

بیشتر بخوانید